Wat neemt u mee naar huis van deze course?

• Een fundamenteel inzicht in de nieuwe wereldorde, die door Azië geleid zal worden;
• Een overzicht van de ontwikkelingen in de toonaangevende Aziatische landen, hun geschiedenis, hun actuele politiek-economische strategieën en de daarmee verbonden gevaren en mogelijkheden;
• Een inzicht in de mogelijkheden van de beschreven Aziatisering van de wereld voor uw eigen organisatie.

Deze executive course kent drie doelstellingen:

  1. Een heldere uiteenzetting van recente mondiale ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het economisch zwaartepunt voortaan in Azië zal liggen;
  2. Een actuele beschrijving van de meest in het oog springende politiek-economische tendensen in vier leidende landen in Azië: China, India, Japan en Zuid-Korea. We bespreken onder meer de recente snelle ontwikkelingen op het gebied van de doelstellingen van de regeringen en de grote bedrijven van de genoemde landen. Deze ontwikkelingen zijn er geheel op gericht de mondiale invloed van Aziatische bedrijven zo snel en zo sterk mogelijk te vergroten;
  3. Een concreet antwoord op de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw organisatie en hoe u daarop kunt inspelen.
Categorie:Executive Course
Startdatum: 28 jun 2013
Einddatum: 28 jun 2013
Prijs voor leden: € 550 p.p.
Prijs voor niet leden: € 595 p.p.
(prijs incl. catering, ex. overnachtingen, ex. BTW)

Karakter van deze course
Het karakter van deze ééndaagse executive course wordt sterk bepaald door interactie. Er wordt niet ‘van bovenaf’ gedoceerd, maar de course wil de deelnemers elementaire zaken zelf laten ontdekken. De deelnemers en de docenten delen kennis en maken kennis met elkaar. Op deze wijze ontstaat een dialoog, die tot een boeiende en interessante vorm van interactie leidt over een onderwerp dat voor elke organisatie uiterst relevant is. Bovenal wordt het karakter van deze ééndaagse executive course bepaald door het streven de aangereikte kennis direct toepasbaar te maken voor uw organisatie.

09.30 Ontvangst en introductie (Prof. Dr. Rien Segers)
10:00 Cruciale mondiale poliek-economische ontwikkelingen anno 2013: Het nieuwe centrum van de wereld: Azië en de Aziatisering van de wereld
11:15 koffie/thee
11:30 Walt valt er voor uw organisatie te verwachten van China?
12:30 Discussie-lunch
13:30 Wat valt er voor uw organisatie te verwachten van India?
14:15 Wat valt er voor uw organisatie te verwachten van Japan?
15.00 Koffie/thee
15:15 Wat valt er voor uw organisatie te verwachten van Zuid-Korea?
16:00 Rondetafel presentaties door deelnemers
17:00 Certificaat uitreiking en borrel

Print deze bladzijde

Deze executive course is speciaal ontwikkeld voor:

  • managers uit het (internationale) bedrijfsleven
  • beleidsmakers bij de lokale, provinciale en landelijke overheid
  • docenten die zich bezighouden met het opzetten of onderhouden van betrekkingen met instellingen van hoger onderwijs in Azië.
Achtergrond

De wereld verandert in snel tempo. De razendsnelle ontwikkelingen in Azië bepalen in de komende jaren voor een groot deel onze toekomst. Veel overheidsinstellingen en bedrijven zijn daar niet op voorbereid. In deze Executive Course praten we u helemaal bij, en helpen we de focus binnen uw instelling scherp te stellen.

Drie belangrijke ontwikkelingen veranderen het speelveld van de Nederlandse private en publieke sector. Een belangrijke factor is dat het leiderschap van de Verenigde Staten in de 21ste eeuw niet langer vanzelfsprekend is. De tweede ontwikkeling is dat het economisch zwaartepunt in de wereld zich sneller dan verwacht verplaatst van het Westen naar het Oosten. In de derde plaats blijkt dat het Anglo-Amerikaanse bedrijfsmodel – in de afgelopen 25 jaar het leidende model voor de Nederlandse private en publieke sector – verouderd is. Het model geeft de verkeerde antwoorden op actuele, 21ste-eeuwse vragen.

Al deze ontwikkelingen impliceren een Aziatisering van de wereld: het zal nooit meer business as usual zijn. We bevinden ons in een transitie-periode,  met belangrijke consequenties voor alle organisaties en instellingen in het Westen, ook die van u.

Voor Nederland in het algemeen en voor uw organisatie in het bijzonder betekent dit dat de toekomst in toenemende mate afhankelijk is van de ontwikkelingen in Azië. Deze ontwikkelingen – en hun implicaties voor uw organisatie –  worden in deze course op een rij gezet.

 
Docentuur

De docentuur bestaat uit landelijk vermaarde specialisten onder leiding van professor dr. Rien T. Segers, em. hoogleraar Aziatische bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Professor Dr. Rien T. Segers

Rien T. Segers studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de universiteit Utrecht (doctoraal cum laude 1973). Daarna studeerde hij Psychologie aan Yale University (VS) en werkte hij aan zijn dissertatie (Measurement of Perceptions and Evaluations of Literature; dotorsgraad 1978). Voorts studeerde hij Aziatische en Japanse Bedrijfscultuur aan de Universiteit van Tokyo (1988, 1990 en 1992). Hij is hoogleraar bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Center for Japanese Studies. Dit centrum bestudeert en onderzoekt de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Japan en de invloed van deze bewegingen op andere landen in Azië en op de Westerse wereld. Rien Segers werkte aan universiteiten in Europa, de Verenigde Staten en Azië en publiceerde een aantal boeken over Azië als sociaaleconomische macht, waaronder ‘Nederland na de crisis. Leiderschap in een nieuwe wereld’. Samen met topexperts uit het bedrijfsleven en het universitaire en hoger beroepsonderwijs tekent Rien Segers voor de samenstelling van de programma’s van de WTC Business Academy en is hij tevens course manager voor de Executive Course: De snelle opkomst van Azië en uw organisatie: Gevaar of uitdaging vanuit het Wilde Westen (foto is gemaakt door Allard de Witte)

 

Tijdens deze course ontvangt u het boek ‘De onstuimige opmars van Azië’, geschreven door de docent Prof. Dr. Rien Segers. Het boek komt uit in juni 2013 en wordt uitgegeven door Kon. Van Gorcum.

Voorwaarden

De Executive Course ‘De snelle opkomst van Azië en uw organisatie: Gevaar of uitdaging vanuit het Wilde Oosten?’ vindt plaats op vrijdag 28 juni 2013 in de locatie van WTC Leeuwarden.

Doelgroep

Deze executive course is speciaal ontwikkeld voor:

  • managers uit het (internationale) bedrijfsleven
  • beleidsmakers bij de lokale, provinciale en landelijke overheid
  • docenten die zich bezighouden met het opzetten of onderhouden van betrekkingen met instellingen van hoger onderwijs in Azië.
Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en de bijhorende factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

Uw investering

Deze Executive Course vraagt uiteraard een investering in tijd, energie en geld. In het bedrag wat u betaalt voor deze Executive Course zijn het cursusmateriaal en de catering inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Deelnemerscertificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Wie hebt u ontmoet?

Bij elke Executive Course wordt een boekje samengesteld met foto’s en verkorte bio’s van alle deelnemers, sprekers en trainers. Enige weken voor aanvang van de Executive Course benaderen wij u voor deze informatie.

Verhindering

Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Bij een Executive Course of training waarbij toelating afhankelijk is van een selectieprocedure van de WTC BA, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst is vervanging alleen mogelijk als de toetsing van de vervangende deelnemer redelijkerwijs nog mogelijk is. Wij hanteren hiervoor een termijn van 3 weken voor aanvang van de Executive Course of Training.

Annuleren / ontbinden / opzeggen:

Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 125,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het onder verhindering bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Groepsarrangementen

Speciaal voor organisaties die met meerdere mensen willen komen kunnen wij voor deze Executive Courses vanaf 3 personen en meer een groepsarrangement ontwikkelen. Wij nodigen u uit daarvoor contact met ons op te nemen om dit verder door te spreken.

Informatie

Wanneer u vragen heeft over deze Executive Course of meer wilt weten over de voorwaarden voor groepsdeelname, kunt u contact opnemen met Froukje Kooistra, 058-2941610. Zij verschaft u graag de gewenste informatie.

Algemene voorwaarden

Voor onze algemene leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze pagina ‘contact en naar de links onderaan deze pagina..

 
WTC Leeuwarden

Onze adresgegevens zijn:

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
The Netherlands

U kunt ons bereiken via +31 (0)58 – 2941610.

Het World Trade Center Leeuwarden is gevestigd in het imposante WTC Expo gebouwencomplex. In dit complex worden de Executive Courses van de WTC Business Academy georganiseerd.

Een gedetailleerde routebeschrijving kunt u vinden onder contact.Laatste nieuws

WTC Business Academy wordt mede mogelijk gemaakt door:Ontworpen door: Weening Reclame