vlag-rusland-nl-eeu

 

 

 

De Euraziatische Economische Unie: een markt van 180 miljoen mensen!
Rusland & de Euraziatische Economische Unie zijn samen de 11e economie van de wereld. Ondanks het huidige economische- en politieke klimaat wordt nog steeds 37% van de producten op de Russische markt geïmporteerd. Gezamenlijk is dit een markt van ongeveer 180 miljoen inwoners. Argumenten genoeg om (nog) eens serieus naar deze markt en te kijken.

Crisissen zijn marktmogelijkheden. De boycot op import van bepaalde producten houdt in dat deze producten lokaal geproduceerd moeten worden (of elders moeten worden aangekocht). De Russische overheid propageert en ondersteund met subsidie’s een substitutiebeleid dat de nadruk legt op het scheppen van deze eigen productie faciliteiten. Kansen dus!

eeu-facts-pic

 

 

 

 

 

 

Ook bedrijven die zich bevinden in medium – premium segment (o.a. FMCG, Electronics) hebben volop kansen in Rusland. Producten in dit segment vinden nog steeds gretig aftrek aangezien men graag investeert in kwaliteit en deze Producten veelal geïmporteerd moeten worden. De sleutel tot het betreden van de Russische markt is een juiste voorbereiding:

  • Wie zijn mijn klanten en waar kan ik deze vinden?
  • Waar moet ik op letten bij commerciële
  • onderhandelingen?
  • Hoe ziet de kostenstructuur van Export richting
  • Rusland eruit?
  • Hoe weet ik of mijn prijs juist is?
  • Hoe kan ik onplezierige extra kosten bij export
  • voorkomen?

Al dit soort vragen komen vanuit een praktisch oogpunt aan bod in de cursus die het WTC Leeuwarden in samenwerking met het Nederland-Rusland Centrum (NRCe) van de Rijksuniversiteit Groningen aanbiedt. Het NRCe werkt nauw samen met Ahlers (Supply Chain Solutions) en Juralink (juridisch specialist). Van dit laatste bedrijf zal Anna-Marie Dobbelstein komen spreken over de juridische aspecten van het zakendoen in de EEU.

Het gaat op 20 januari vooral praktische kennis waar u direct iets mee kan. De interactieve opzet van de course zorgt hiervoor. Uiteraard zal er bij deze course uitgebreid worden ingegaan op de huidige sanctie’s.

Logo NRCe

 

 

 

juralink-klein

 

 

 

Zoekt u een partner?

Naast de kennis die wij u in deze Executive Course aanreiken, kan het WTC Leeuwarden u ook op andere manieren helpen om succesvol zaken te doen in de Euraziatische Economische Unie. Zo bieden wij u ongelimiteerde partner searches aan. Zowel WTC leden als niet-leden kunnen hier gebruik van maken. Klik hier voor meer informatie.

Categorie:Executive Course
Startdatum: 20 jan 2017
Einddatum: 20 jan 2017
Prijs voor leden: € 350 euro p.p.
Prijs voor niet leden: € 395 euro p.p.
(prijs incl. catering, ex. overnachtingen, ex. BTW)
Groepsarrangement bij 3 personen en meer van 1 bedrijf.

De Euraziatische Economische Unie: een markt van 180 miljoen mensen!

vrijdag 20 januari 2017
9:00-10:15 ()
10:15-10:45 Wat kan uw bedrijf verwachten in Rusland & de EEU ()
10:45-11:00 Pauze
11:00-11:30 ()
11:30-13:00 Business Case 1: Transport, douane, certificering & import. ()
13:00-14:00 Lunch
14:00-14.30 WTC Moscow - 'Current status of the Russian Economy' (Alex B Savrasov)
14:30-16:00 Business Case 2: Hoe vind ik mijn klanten? Matchmaking vs. Payrolling. Opzetten eigen kantoor. Do's & Don'ts. Van FCA tot DDP; prijs opbouw. ()
16:00-16:15 Pauze
16:15-17:15 Fiscale optimizatie. Eigen kantoor & financiële transactie's ()
17:15-18:00 Netwerkborrel

Print deze bladzijde

Deze course is in eerste plaats bedoeld voor Export Managers, Commercieel directeuren en GM van MKB – groot bedrijven die al zakendoen met Rusland of verwachten dit binnenkort te gaan doen.

Historische, culturele, economische en politieke achtergrond ()

Wat kenmerkt de Russische / Slavische ontwikkeling? Begrip van de cultuur is belangrijk om met uw zakenpartners effectief te kunnen communiceren en de markt te begrijpen. Waarom kijkt de gemiddelde Rus op een bepaalde manier naar Europa en de NAVO? Waarom vindt de gemiddelde Rus de annexatie van de Krim een positieve ontwikkeling?

Wat kan uw bedrijf verwachten in Rusland & de EEU ()

Wat valt er voor uw bedrijf te verwachten in Rusland & de Euraziatische Economische Unie? Een overzicht van de economie van Rusland & de Euraziatische Economische Unie. Is de huidige crisis een uitzonderlijke voor de regio of is er sprake van een conjunctuur? Wat zijn de actuele vooruitzichten voor economische groei en waar liggen de kansen voor het bedrijfsleven

Sancties: hoe zat het ook alweer? ()

Uitleg over hoe de sanctie’s in elkaar zitten. Wie heeft welke sanctie’s ingesteld en waarom? Wat zijn de gevolgen en waar moet u als ondernemer op letten bij het doen van zaken? Wat zijn de vooruitzichten?

Business Case 1: Transport, douane, certificering & import. ()

Aan de hand van een Business Case wordt het transport, douane, certificering en import in Rusland onder de loep genomen. Er wordt gedetailleerd ingegaan op belangrijke aspecten. Nadruk ligt op praktisch toepasbare voorbeelden.

Business Case 2: Hoe vind ik mijn klanten? Matchmaking vs. Payrolling. Opzetten eigen kantoor. Do's & Don'ts. Van FCA tot DDP; prijs opbouw. ()

Aan de hand van een Business Case wordt ingegaan op de vraag welke mogelijkheden er zijn om klanten in Rusland te vinden (commerciele ontwikkeling). Tevens worden Do’s en Don’t’s behandeld van het zakendoen in Rusland. Ook wordt aan de hand van een concreet voorbeeld de kosten structuur van import richting Rusland behandeld. Op deze manier krijgt op een praktische manier inzicht in de prijs opbouw.

Fiscale optimizatie. Eigen kantoor & financiële transactie's (Anna-Marie Dobbelstein)

Welke vormen van fiscale optimizatie zijn er mogelijk? Wat als ik een eigen kantoor wil openen in Rusland? Waarom wel, waarom niet? Waar moet ik op letten bij financiële transactie’s met mijn klanten en mijn eigen kantoor?

 
Prof. Dr. Hans van Koningsbrugge

Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge is coursemanager van deze Business Course. Hij heeft een historie van jarenlange samenwerking met Russische instellingen en overheidsinstanties. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge is directeur van het NRCe én van het evenzeer aan de RuG verbonden Centre for Russian Studies. Sinds 2000 verricht hij in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in Russische bibliotheken en archieven. Voorts is hij, in het kader van het voor het Instituut Clingendael te verzorgen onderwijs, gespecialiseerd in het vervaardigen van politieke en economische analyses over het huidige Rusland.

Drs. Johan Elzes

BA Vertegenwoordiger te St. Petersburg.
Johan Elzes heeft dankzij zijn studie Slavische Talen en Culturen aan de RUG te Groningen vele malen voor langere tijd in Rusland doorgebracht. Sinds juni 2011 woont en werkt hij in Sint-Petersburg, Rusland en is hij via NRCe partner Ahlers logistics gespecialiseerd op het gebied van start-up’s, import- en douaneformaliteiten in Rusland. Hij kan u voorzien van direct advies aangaande export en hoe best te handelen bij het starten van zaken doen in Rusland.

Drs. Carlijn Ubbens

Drs. Carlijn Ubbens is als Ruslandspecialiste  verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is directeur van Russian Culture & Communication en specialiseert zich in verschillende vormen van interculturele communicatie: Ze heeft 20 jaar tolkervaring tussen Russischtaligen en Westerlingen, waarbij ze rekening houdt met de intenties en culturele achtergrond van de sprekers, waarbij ze niet alleen de woorden maar ook juist de bedoeling van de spreker zo precies mogelijk overbrengt. Sinds 2013 tolkt ze voor de olie- en gas industrie in Moskou; ze werkt verder als consultant voor het Nederlandse en Russische bedrijfsleven; ze schrijft een cursus ‘Communiceren in het Russisch’ voor beginners en volgt momenteel een internationale mediation opleiding. Verder heeft zij veel verstand inzake de huidige Russische sancties en wat dit betekent voor de Westerse export en import van en naar Rusland en de Euraziatische regio.

Mr. mevrouw Anna-Marie Dobbelstein

Anna-Marie Dobbelstein is sinds 2007 werkzaam voor Juralink. Zij kent de wetgeving waarmee ondernemers in Rusland te maken krijgen en biedt oplossingen om succesvol actief te zijn op de Russische markt.

Anna-Marie heeft rechten gestudeerd in Leiden. Zij heeft een universitaire opleiding tot vertaler Engels/Russisch afgerond (Antwerpen)  en spreekt vloeiend Russisch.  Van 1995 tot eind 1998 was zij werkzaam in Moskou, eerst als advocaat bij Baker & McKenzie en vervolgens bij Philips. Daarna heeft zij verschillende juridische functies vervuld in Nederland. Sinds 2007 is Anna-Marie het aanspreekpunt van Juralink Nederland. Haar expertise ligt met name in het ondernemingsrecht.

 
Voorwaarden

De Course ‘Rusland & de Euraziatische Economische Unie’ vindt plaats op 20 januari 2017 bij het WTC Leeuwarden.

Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en de bijhorende factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

Investering

Deze Course vraagt uiteraard een investering in tijd, energie en geld. In het bedrag wat u betaalt voor deze Course zijn het cursusmateriaal en de catering inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Deelnamecertificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Wie heeft u ontmoet?

Bij elke Course wordt een boekje samengesteld met foto’s en verkorte bio’s van alle deelnemers, sprekers en trainers. Enige weken voor aanvang van de Course benaderen wij u voor deze informatie.

Verhindering

Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Bij een Course of training waarbij toelating afhankelijk is van een selectieprocedure van de WTC BA, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst is vervanging alleen mogelijk als de toetsing van de vervangende deelnemer redelijkerwijs nog mogelijk is. Wij hanteren hiervoor een termijn van 3 weken voor aanvang van de Course of Training.

Annuleren/ontbinden/opzeggen

Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is 25% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het onder verhindering bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervange

Groepsarrangementen

Speciaal voor organisaties die met meerdere mensen willen komen kunnen wij voor deze Courses vanaf 3 personen en meer een groepsarrangement ontwikkelen. Wij nodigen u uit daarvoor contact met ons op te nemen om dit verder door te spreken

Informatie

Wanneer u vragen heeft over deze Course of meer wilt weten over de voorwaarden voor groepsdeelname, kunt u contact opnemen met Froukje Kooistra, 058-2941610. Zij verschaft u graag de gewenste informatie.

Algemene voorwaarden

Voor onze algemene leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze pagina ‘contact en naar de links onderaan deze pagina.

 
Locatie

WTC Leeuwarden

Onze adresgegevens zijn:

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
The Netherlands

U kunt ons bereiken via +31 (0)58 – 2941610.

Het World Trade Center Leeuwarden is gevestigd in het imposante WTC Expo gebouwencomplex. In dit complex worden de Executive Courses van de WTC Business Academy georganiseerd.

Een gedetailleerde routebeschrijving kunt u vinden onder contact.Laatste nieuws

WTC Business Academy wordt mede mogelijk gemaakt door:Ontworpen door: Weening Reclame