De groeiprognose voor de Duitse economie is ook voor de toekomst een stabiele factor. Het feit dat wij als Nederlandse bedrijven dicht tegen Duitsland aan liggen, biedt ons juist nu goede zakelijke kansen. Maar dat vergt wel een gedegen aanpak. Juist een goede voorbereiding op de Duitse markt maakt het verschil tussen wel of geen succes.

Ondernemers met concrete plannen om in 2018 hun activiteiten uit te breiden naar Duitsland kunnen deelnemen aan de training “Starten in Duitsland”.

Wil je…

  • een eigen concreet en praktisch plan van aanpak waarmee je direct aan de slag kunt?
  • veel praktijkinformatie van andere Nederlandse ondernemers op de Duitse markt?
  • handige tips en bruikbare tools om te ondernemen op de Duitse markt?

De training “Starten in Duitsland” is 100% praktijkgericht en levert je de basis voor een plan dat ook binnen jouw organisatie werkbaar en realiseerbaar is.

In 5 deeltrainingen word je begeleid om succesvol zaken te doen in Duitsland, gericht op je eigen product op dienst.

Er wordt een actieve deelname van iedere ondernemer verwacht. Dit betekent voorbereiding aan de hand van vragen bij de training zodat goede keuzes worden gemaakt voor het eigen plan van aanpak. Tevens is het mogelijk na de training om persoonlijk verder te worden begeleid.

De eerste 4 deeltrainingen worden gegeven tijdens de aangegeven data. Tijdens de laatste training wordt een presentatie gegeven van het eigen plan van aanpak waar onderlinge reflectie en evaluatie plaatsvindt vanuit de groep en de aanwezige ondernemers. Deze laatste training zal ongeveer drie weken na de tijd plaatsvinden na onderling overleg betreft de datum.

Kortom, de hele training is gericht op Erfolg!

Deelnemers ontvangen een GRATIS boek ‘Starten in Duitsland’ en tevens een overzicht van ruim 100 informatieve Duitse websites

 

 

Meer informatie vind u op starteninduitsland.nl

U kunt 50% subsidie ontvangen voor deelname aan deze cursus.

 

Mochten deze data u niet schikken, maar heeft u wel degelijk interesse in de training? Dan is het mogelijk dat er een in-company training voor u en uw bedrijf gerealiseerd kan worden!

Categorie:Business Course
Startdatum: 19 nov 2018
Einddatum: 20 nov 2018
Prijs voor leden: € 2050,- p.p.
Prijs voor niet leden: € 2200,- p.p.
(prijs incl. catering, ex. overnachtingen, ex. BTW)

Dit programma bestaat uit plenaire en modulaire sessies
De modulaire sessies worden aangegeven met een *. Na uw inschrijving nemen wij contact met u op om uw voorkeur voor de modules te vernemen. Hiermee stelt u uw eigen persoonlijke programma samen.

maandag 19 november 2018
Entreestrategie

- multichannel; offline versus online
- wel/geen Duitse onderneming oprichten
- keuzes: importeurs, distributeurs, eigen verkoop, verkoopagent
- timing: introductie per deelstaat, doelgroep, vakbeurs
- het belang van periodieke audits en voortganganalyses
maandag 19 november 2018
Zakelijke cultuurverschillen

- cultuurverschillen Nederlanders versus Duitsers
- do's & dont's
- taal, kleding en respect
- ervaringen Nederlandse ondernmers met Duitse klanten en partners
- cultuurverschillen benutten in communicatie en verkoop
- leerpunten aan de hand van oefeningen
dinsdag 20 november 2018
Online marketingplan

- bepalen online strategieplan eigen product/dienst voor de Duitse markt
- eigen website optimalisatie gericht op Duitsland (SEO & SEA)
- inzet en gebruik social media (kanalen) gericht op Duitsland
- crossmedia Duitse markt
- e-commerce, webshop
- ervaringen Nederlandse ondernemers met online in Duitsland
dinsdag 20 november 2018
Financieel en juridisch

- advies in het Duitse ondernemersrecht
- benadering van de Duitse markt vanuit juridisch oogpunt
- wettelijk kader e-commerce
- het afsluiten van een overeenkomst via internet
- de toepasselijkheid van algmene voorwaarden
- algmene informatieplichtren, herroepingsrecht, geschillen over mededingingskwesties
- fiscale kansen benutten
- fiscale risico's vermijden
- Salary Split
- in dienst nemen van Duitse medewerkers
- BPM-vrijstelling bij auto's met Duitse kenteken
- informatie over sociale zekerheid
- incasso van uitstaande vorderingen
Datum in overleg met deelnemers Praktijkcases

- uitwisselen van praktijkervaringen door Nederlandse ondernemers die succesvol zijn op de Duitse markt met voorbeelden vanuit de B2C en B2B
- voorbeelden uit de praktijk waarbij het "Duitse avontuur" niet is gelukt en de deelnemers waarschuwt voor de valkuilen
- presentatie van eigen plan van aanpak "Starten in Duitsland" door deelnemer aan groep

Print deze bladzijde

Ondernemers met concrete plannen om hun activiteiten uit te breiden naar Duitsland.

 
Jan W. Temmink

Je kunt pas echt een mening geven over hoe het zakenleven in Duitsland functioneert, als je ook daadwerkelijk gewerkt hebt voor Duitse bedrijven. Op die ervaring kan Jan W. Temmink bogen dankzij werkzaamheden voor meerdere Duitse bedrijven. Temmink werkte onder meer in het Ruhrgebied in de industriële automatisering. Als Business Developer helpt Temmink zowel Nederlandse als ook Duitse bedrijven. ‘Je leert veel van het werken voor Duitse bedrijven. Je weet precies hoe een Duitser denkt.’ Temmink introduceerde veel Duitse bedrijven in Nederland en omgekeerd. Binnen business-development ligt er een sterke focus op marktintroducties en operationele begeleiding bij verkooptransacties. Temmink heeft een passie voor co-creatie en overnames (M&A) tussen Duitse en Nederlandse bedrijven via zijn bedrijf CMP. De uitdagingen van ‘Industrie 4.0 / Smart Industy’ gelden momenteel als rode draad in uiteenlopende projecten aan weerszijden van de grens.

 

DE TRAINING STARTEN IN DUITSLAND IS INCLUSIEF:

1 – Ruim honderd webadressen (URL’s) van informatieve Duitse websites van o.a. adressenleveranciers, aanbestedingen, bedrijfsovernames, patenten, domeinregistratie, kredietinformatie, handelsagenten, (vak)beurzen, branche-organisaties en het strategische beleid (energie, industrie, etc.) van de Duitse overheid. Kortom, de basis voor uw online-marktonderzoek!

 

2 – Het praktijkboek ‘Starten in Duitsland’ (één exemplaar per bedrijf).

In dit 112 pagina’s tellende boek laten de auteurs zien welke valkuilen er zijn wie zijn bedrijf over de grens wil uitbouwen. Veel voorbeelden, heel divers. Van financieel-juridische vraagstukken in begrijpelijke taal tot cultuurverschillen tussen Nederlanders en Duitsers.

En van e-commercevraagstukken tot de beste entreestrategie. Het boek besluit met een uitgebreide checklist en een uitgebreide praktijkcase van de Nederlandse pizzaketen New York Pizza. Oprichter en eigenaar Philippe Vorst vertelt hoe hij de stap over de grens heeft voorbereid.

Klik hier voor een inkijkexemplaar.

 Laatste nieuws

WTC Business Academy wordt mede mogelijk gemaakt door:Ontworpen door: Weening Reclame