Dit jaar wordt het Nederland-Rusland jaar gevierd. Er worden diverse economische en culture evenementen georganiseerd in beide landen. In dit kader nodigt de WTC Business Academy u uit om deel te nemen aan deze course. Uit diverse landelijke enquetes is naar voren gekomen dat veel ondernemers kansen zien in Rusland. Omdat het land nog steeds een opkomende economie is vraagt het bewerken van deze markt veel voorbereiding. Voorkomen moet worden dat veel geld verloren gaat door onvoldoende kennis van de praktische kant van het zakendoen.
De WTC Business Academy speelt hier met haar programma op in.

Dit programma is samen met het Nederland Rusland Centrum te Groningen samengesteld.
Logo NRCe

 

Wat houdt U over aan deze course?

  • Een diepgaande kennis over politieke, economische en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de Russische Federatie;
  • Kennis van obstakels en mogelijkheden van de Russische markt;
  • Inzicht in de mogelijkheden van uw organisatie om toe te treden tot de Russische markt;
  • Een op maat gesneden exportplan dat als basis kan dienen voor verdere Russische activiteiten;
  • Opdoen van contacten in Rusland via de WTC Matchmaking Tool.

Met de WTC Matchmaking Tool wordt u als deelnemer kosteloos via het wereldwijde WTC netwerk in contact gebracht met potentiële Russische partners.

Doelstellingen

Deze executive course kent vier doelstellingen:

  • Kennisverwerving van relevante Russische historische, culturele, economische en politieke ontwikkelingen;
  • Inzicht bieden  in het zakendoen in de praktijk: do’s and don’t’s; onderhandelingsstrategieën, belemmeringen in de praktijk:  transport, bankverkeer en certificering; eigen vestiging of vertegenwoordiging; werving en selectie;
  • Het geleerde in de praktijk brengen door het schrijven van een exportplan.
Categorie:Executive Course
Startdatum: 19 sep 2013
Einddatum: 19 sep 2013
Prijs voor leden: € 550 p.p.
Prijs voor niet leden: € 595 p.p.
(prijs incl. catering, ex. overnachtingen, ex. BTW)
Groepsarrangement bij 3 personen en meer van 1 bedrijf.

Karakter van deze Course
Het karakter van deze executive course wordt vooral bepaald door interactie. Deelnemers moeten fundamentele kennis zelf ontdekken. Deelnemers en docenten zijn voortdurend in dialoog, waarbij een interactie ontstaat die van groot belang kan zijn voor de toekomst van uw organisatie. Primair is daarom tevens dat opgedane kennis direct praktisch toepasbaar moet zijn. Tevens is er sprake van nadrukkelijke coaching inzake door docenten en specialisten. Ook na de cursus kan op hen een beroep gedaan worden.

donderdag 19 september 2013
9:00 - 10:30 Historische, culturele, economische en politieke achtergrond
10:30 - 11:00 Wat valt er voor uw bedrijf te verwachten in Rusland?
11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 13:00 Juridische zaken, bankieren, transport en douane
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:30 Certificering
14:30 - 15:30 Opbouwen distributienetwerk
15:30 - 16:00 Pauze
16:00 - 17:00 Van theorie naar praktijk: naar een exportplan: praktische vragen en discussie
17:00 - 18:00 Netwerkborrel

Print deze bladzijde

Deze course is speciaal ontwikkeld voor managers uit het bedrijfsleven en voor beleidsmakers bij de locale, provinciale en landelijke overheid die te maken hebben met exporterende bedrijven.

Achtergrond

Rusland is voor velen een mysterie verpakt in een raadsel. Dit moge zo zijn, het is even duidelijk dat Rusland al jaren een stabiele economische groei van meer dan 4.5% kent. Het is even waar dat Rusland in Centraal-Azië, een buitengewoon veel belovende economische regio, nog grote invloed geniet. Tegelijkertijd is Rusland bezig met een moderniseringspro-gramma dat sedert de dagen van Peter de Grote haar weergave niet kent. In dit verband kan gewezen worden op de ontwikkeling van het grootschalige hightech centrum Skolkovo bij Moskou en op de moderniseringsplannen voor de landbouw, communicatiemiddelen en lichte industrie. Doel is de afhankelijk van olie- en gasinkomsten te verminderen en de economie minder eenzijdig te maken. Mondiaal bezien zal Rusland dus snel in belangrijkheid stijgen.

Waar Nederland dus economische tegenwind ervaart, is dit met Rusland veel minder het geval. Dit betekent dat Rusland juist nu kansen biedt voor Nederlandse ondernemers. Deze executive course geeft antwoord op de vraag waarom de recente Russische ontwikkelingen van belang zijn voor Uw  onderneming en hoe van dezelfde ontwikkelingen effectief gebruik kan worden gemaakt.

 
Prof. dr. Hans van Koningsbrugge, Course Manager: Zakendoen met Rusland.

Prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge is coursemanager van deze Executive Course. Hij heeft een historie van jarenlange samenwerking met Russische instellingen en overheidsinstanties. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge is directeur van het NRCe én van het evenzeer aan de RuG verbonden Centre for Russian Studies. Sinds 2000 verricht hij in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in Russische bibliotheken en archieven. Voorts is hij, in het kader van het voor het Instituut Clingendael te verzorgen onderwijs, gespecialiseerd in het vervaardigen van politieke en economische analyses over het huidige Rusland.

Het NRCe beschikt over commerciële specialisten, deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed en langjarige ervaringsdeskundigen op het gebied van de Russische markt. Het centrum heeft vertegenwoordigers in St. Petersburg en Moskou. Dit om Nederlandse partijen zo intensief mogelijk, maar altijd met maatwerk, te kunnen begeleiden.

J. Elzes, BA Vertegenwoordiger te St. Petersburg

Johan Elzes heeft dankzij zijn studie Slavische Talen en Culturen aan de RUG te Groningen vele malen voor langere tijd in Rusland doorgebracht. Sinds juni 2011 woont en werkt hij in Sint-Petersburg, Rusland en is hij via NRCe partner Ahlers logistics gespecialiseerd op het gebied van start-up’s, import- en douaneformaliteiten in Rusland. Hij kan u voorzien van direct advies aangaande export en hoe best te handelen bij het starten van zaken doen in Rusland.

 
Voorwaarden

De Executive Course ‘Zakendoen met Rusland’ vindt op donderdag 19 september 2013 op de locatie van WTC Leeuwarden.

Aanmelden

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving en de bijhorende factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

Modules

Verschillende onderdelen van onze Executive Courses zijn modulair opgebouwd. Na uw inschrijving nemen wij contact met u op om uw  voorkeur voor de modules te vernemen. Hiermee stelt u uw eigen persoonlijke programma samen.

Een week voor aanvang sturen wij u een overzicht van het totale programma, uw persoonlijke keuzes daarin en een routebeschrijving naar onze locatie.

Investering

Deze Executive Course vraagt uiteraard een investering in tijd, energie en geld. In het bedrag wat u betaalt voor deze Executive Course zijn het cursusmateriaal en de catering inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

Deelnamecertificaat

Deelnemers ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Wie hebt u ontmoet?

Bij elke Executive Course wordt een boekje samengesteld met foto’s en verkorte bio’s van alle deelnemers, sprekers en trainers. Enige weken voor aanvang van de Executive Course benaderen wij u voor deze informatie.

Verhindering

Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen. Bij een Executive Course of training waarbij toelating afhankelijk is van een selectieprocedure van de WTC BA, waarbij kennis- of vaardigheidsniveau wordt getoetst is vervanging alleen mogelijk als de toetsing van de vervangende deelnemer redelijkerwijs nog mogelijk is. Wij hanteren hiervoor een termijn van 3 weken voor aanvang van de Executive Course of Training.

Annuleren / ontbinden / opzeggen:

Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang is € 125,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd. Met inachtneming van het onder verhindering bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen.

Groepsarrangementen

Speciaal voor organisaties die met meerdere mensen willen komen kunnen wij voor deze Executive Courses vanaf 3 personen en meer een groepsarrangement ontwikkelen. Wij nodigen u uit daarvoor contact met ons op te nemen om dit verder door te spreken.

Informatie

Wanneer u vragen heeft over deze Executive Course of meer wilt weten over de voorwaarden voor groepsdeelname, kunt u contact opnemen met Froukje Kooistra, 058-2941610. Zij verschaft u graag de gewenste informatie.

Algemene voorwaarden

Voor onze algemene leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze pagina ‘contact en naar de links onderaan deze pagina..

 
WTC Leeuwarden

Onze adresgegevens zijn:

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
The Netherlands

U kunt ons bereiken via +31 (0)58 – 2941610.

Het World Trade Center Leeuwarden is gevestigd in het imposante WTC Expo gebouwencomplex. In dit complex worden de Executive Courses van de WTC Business Academy georganiseerd.

Een gedetailleerde routebeschrijving kunt u vinden onder contact.Laatste nieuws

WTC Business Academy wordt mede mogelijk gemaakt door:Ontworpen door: Weening Reclame